VG’S GROCERY #1921 FENTON
18005 Silver Pkwy
Fenton MI 48430
United States