THE KEG PARTY SHOPPE
534 N. HURON
YPSILANTI MI 48197
United States