MEIJER #194 CHARLOTTE
1167 E Clinton Trl
Charlotte MI 48813
United States