GROVE RESTAURANT
919 Cherry St
Grand Rapids MI 49506
United States